top of page
ÅRSMØTET 2019

Larvik Teater avholds sitt første ordinære årsmøte

14.februar kl 19-21

på COLAB LARVIK, i Brannvaktsgate 5, 3256 Larvik.

På dette tidspunkt hadde foreningen 40 medlemmer og til årsmøte

møtte det opp 21 medlemmer og 3 observatører. Det synes vi var veldig bra!

Interimstyret stilte til valg og ble klappet inn i styret i følge innstillingen,

pluss at Torbjørn Kristensen ble valgt inn til den ledige styremedlems-plassen. 

Det ble et hyggelig og ganske effektiv møte.

ÅRSMØTEAGENDAEN VAR:

 1. Opptelling av antall medlemmer til stede med stemmerett (som har betalt kontigent)

 2. Valg av ordstyrer, referent og 2 representanter til å signere protokoll/referat

 3. Godkjenning av innkalling og agenda for møtet

 4. Styreleder innleder møtet

 5. Valg av styre og valgkomité

  • Vedlegg: Styrets innstilling til styre og valgkomité

  • Styreleder, nestleder, sekretær, kasserer, fire styremedlemmer og to varamedlemmer velges.

  • Valg av valgkomité

 6. Vedtekter

 7. Foreløpige planer 2019

 8. Kort om 2021

 9. Budsjett 2019

 10. Kunstnerisk gruppe

bottom of page